4-7 שנים

רוצה להיות "המלך" או "המלכה" של הכיתה?

רוצה לדעת לעשות משהו שאף אחד מהחברים לא יודע?

תשכנע את ההורים לקנות אורגנית ותוכנת מחשב מיוחדת ללימוד נגינת פסנתר, ותוכל להפתיע את כל החברים שלך!

תנגן על אורגנית יותר טוב מכולם!


8-15 שנים

האח הקטן כל הזמן מסתובב בין הרגליים?

האחות הקטנה מפריעה לשחק עם החברים?

רוצה להפוך למורה לאחים קטנים ולחברים שלך?

תשכנע את ההורים לקנות להם אורגנית ותוכנת מחשב מיוחדת ללימוד נגינת פסנתר, ולא תוכל להפריד את האחים הקטנים מהמשחק החדש!